fichas de personal
Margalida Cerdà Ferrer

tècnic
Direcció General de Pesca. Govern de les Illes Balears

Información de Contacto:
C/ dels Foners, 6. 07006 PALMA
Tel: 696405522
Fax: 971176157

E-mail: mcerda@dgpesca.caib.es

Web: www.caib.es

Biografía:
La seva activitat està basada en l’estudi de les principals modalitats de pesca d’esbarjo, començant el 2002 amb el seguiment i monitorització dels campeonats de pesca marítima i continuant amb un estudi de selectivitat dels hams usats a la pesca de roquer. Habitualment realitza pesques experimentals amb canya malgrat puntualment també fa feina amb altres arts de pesca, aportant dades de pesca recreativa al seguiment dels recursos a les Reserves Marines de les Illes Balears. Ajudant de la xarxa de vigilància de la Posidonia oceanica des de 2005, també amb la D.G.Pesca. Col•laboradora del departament de Biologia Marina de la UIB investigant la biologia del decàpod invasor Percnon gibbesi.

Su actividad está basada en el estudio de las principales modalidades de pesca recreativa, comenzando en el 2002 con el seguimiento y monitorización de los concursos de pesca marítima y siguiendo con un estudio de selectividad de pequeños anzuelos usados en la pesca del roquer. Habitualmente realiza pescas experimentales amb canya aunque puntualmente también trabaja con otros artes, aportando los datos de pesca recreativa en el seguimiento de los recursos en las Reservas Marinas de las Islas Baleares. Ayudante en la red de vigilancia de la Posidonia oceanica desde 2005, también con la D.G.Pesca. Colaboradora del departamento de Biologia Marina de la UIB investigando la biologia del decápodo invasor Percnon gibbesi.

Publicaciones:
II Document tècnic de pesca: Seguiment de la pesca recreativa a les Illes Balears. Determinació de l’esforç i de les captures (Projecte IFOP ES/R/BAL 5.1.3)

Morales-Nin B, Moranta J, García C, Tugores MP, Grau AM, Riera F, Cerdà M. The recreational fishery off Majorca Island (western Mediterranean): some implications for coastal resource management. ICES J. Mar. Sci. 62: 727-739. 2005

Deudero S, Frau A, Cerdà M, Hampel H. Distribution and densities of the decapod crab Percnon gibbesi, an invasive grapsidae, in Western Mediterranean waters. Marine Ecology Progress Series. 285:151-156. 2005

Volver Atrás