fichas de personal
Gabriel Morey Verd

Biòleg
Direcció General de Pesca. Govern de les Illes Balears

Información de Contacto:
C/ dels Foners, 6. 07006 PALMA
Tel: 971176104
Fax: 971176157

E-mail: gmorey@dgpesca.caib.es

Web: www.caib.es

Biografía:
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de les Illes Balears (1994). Treballa a la Direcció General de Pesca del Govern de les Illes Balears des de 2005, realitzant el seguiment científic de les reserves marines de les Illes Balears, tasca que inicià l’any 2000 com a membre de l’IMEDEA. Les seves principals línies d’investigació se centren en l’estudi de les comunitats íctiques litorals i en l’avaluació de l’efecte de les reserves marines sobre elles, a través tant de censos visuals com de pesques experimentals. Així mateix, desenvolupa tasques de recerca relacionades amb la biologia i ecologia d’elasmobranquis. Membre del Grup d’Especialistes de Taurons de la IUCN, ha participat en l’elaboració de les Llistes Vermelles dels elasmobranquis del Mediterrani i de l’Atlàntic oriental.

Biologist (Universitat de les Illes Balears, 1994), he works at the Fisheries Department of the Balearic Islands Government since 2005, carrying out the scientific monitoring of the balearic marines reserves network, that he previously began in 2000 as an IMEDEA member. His main research activities are focused on the littoral fish communities and on the assesment of the reserve effects upon these communities, both through underwater visual census and experimental fishing surveys. Also, he is conducting additional research on the biology and ecology of chondrichthyan species. As a member of the IUCN Shark Spacialist Group, he has participated in the Red List assessments for the elasmobranch species from the Mediterranean and the Northeast Atlantic Region.

Publicaciones:
Massutí E., G. Morey, J. Moranta & F. Riera. 2001. Presència de Sphyraena viridensis (Pisces, Sphyraenidae) a les Illes Balears. Bolletí Societat Història Natural Balears 44: 97-101.

Morey G., J. Moranta, E. Massutí, A. Grau, M. Linde, F. Riera & B. Morales-Nin. 2003. Weight-length relationships of littoral to lower slope fishes from the western Mediterranean. Fisheries Research 62: 89-96.

Morey G. & E. Massutí. 2003. Record of the copper shark, Carcharhinus brachyurus, from the Balearic Islands (Western Mediterranean). Cybium 27(1): 53-56.

Morey G., M. Martinez, E. Massutí & J. Moranta. 2003. The occurrence of white sharks, Carcharodon carcharias, around the Balearic Islands (western Mediterranean Sea). Environmental Biology of Fishes 68 (4): 425-432

Deudero S., J. K. Pinnegar, N.V.C. Polunin, G. Morey & B. Morales-Nin. 2004. Spatial variation and ontogenic shifts in the isotopic composition of Mediterranean littoral fishes. Marine Biology 145: 971-981.

Torres B., G. Morey & J. Tomás. 2005. Interpretation of vertebral growth marks as annuli in the sandbar shark Carcharhinus plumbeus: analysis of vertebrae of captive specimens. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 85: 1167-1170.

Moranta J., M. Palmer, G. Morey, A. Ruiz & B. Morales-Nin. 2006. Multi-scale spatial variability in fish assemblages associated with Posidonia oceanica meadows in the Western Mediterranean Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science 68: 579-592.

Morey G., J. Moranta, F. Riera, A.M. Grau & B. Morales-Nin. 2006. Elasmobranchs in trammel net fishery associated to marine reserves in the Balearic Islands (NW Mediterranean). Cybium 30 (4) suppl.: 125-132.

Deudero S., G. Morey, A. Frau, J. Moranta & I. Moreno. (in press). Temporal trends of littoral fishes at deep Posidonia oceanica seagrass meadows in a temperate coastal zone. Journal of Marine Systems.

Morey G., A. Soldo, F. Riera & F. Serena. (in press). Records of Carcharhinus limbatus and Carcharhinus plumbeus (Chondrichthyes: Carcharhinidae) from off the Balearic Islands (NW Mediterranean). Cybium.

Volver Atrás